Сухи дъски
Цена за кубик в лева
-фасонирани(б.бор,смърч)

обади се за цена
-фиксиран размер
обади се за цена

Забележка : Всички цени са без ДДС