Слепени греди
и профили
Цена за лин. метър
лева

6/8см
обади се за цена
7/8см обади се за цена
10/12см
обади се за цена

Забележка : Всички цени са без ДДС