Ламперия
Цена за кв.м в лева
Цена лв./ за връзка
4 метра /17см/2.2см
обади се за цена
4 метра / 12,5см/2см
Ламперия тип
финландска
обади се за цена обади се за цена
4метра / 7см обади се за цена обади се за цена
4метра / 9см обади се за цена обади се за цена
3метра / 7см обади се за цена обади се за цена
2метра / 7см обади се за цена обади се за цена
1.5метра /7см обади се за цена обади се за цена
1метър /7см обади се за цена обади се за цена
Ламперия тип шведска 7см/2.5см/3,4метра обади се за цена  
- 2-ро качество
обади се за цена

Забележка : Всички цени са без ДДС